1. Indledning

Dit privatliv er vigtigt for os. For bedre at beskytte dit privatliv beskriver vi i denne privatlivspolitik, hvordan GreenMind A/S ("GreenMind", "vi", "os", "vores") som dataansvarlig indsamler, behandler og bruger de personoplysninger, som vi indsamler om vores kunder mv. i forbindelse med:

 • Brug af vores hjemmeside
 • Køb i webshop
 • Salg af udstyr til GreenMind
 • Nyhedsbrev og markedsføring
 • Når du kommunikerer med os

Vi oplyser om alle disse forhold, fordi vi er forpligtede hertil efter databeskyttelsesforordningen (GDPR). Du kan i det følgende læse om de enkelte sammenhænge og formål, hvor vi behandler dine personoplysninger. Du kan nederst i afsnittet "Generel information om rettigheder og klagemuligheder mv." læse om dine rettigheder, ligesom du kan se, hvordan du kontakter os.

2. Behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger til en række forskellige formål i forskellige situationer. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige formål med behandlingen af dine personoplysninger i de forskellige situationer. Du kan desuden se, hvilke oplysninger vi behandler i de forskellige situationer, hvad retsgrundlaget for behandlingen er, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger.

2.1 Din brug af hjemmesiden (cookies mv.)

Når du besøger vores hjemmeside, registrerer vi via cookies oplysninger om dine besøg, herunder fx oplysninger om din IP-adresse, din browsertype, besøgstidspunkt, de hjemmesider der linkes fra, de hjemmesider der besøges, de features der anvendes, samt det indhold der besøges. Disse oplysninger kan i nogle tilfælde omfatte personoplysninger.

Formålet med at vi registrerer ovenstående oplysninger er for at kunne tilbyde en sikker, stabil og kundevenlig brugeroplevelse på vores hjemmeside samt føre statistik over vores besøgende, og - i visse tilfælde - målrette markedsføring, baseret på brugerens adfærd.

Retsgrundlaget for behandlingen er cookiebekendtgørelsens § 3, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (for nødvendige funktionalitetscookies), idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne opretholde funktionaliteten og sikkerheden af hjemmesiden og cookiebekendtgørelsens § 4, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (for øvrige cookies). Du kan læse mere om vores brug af cookies på vores særskilte Cookies-side.

Oplysninger i forbindelse med vores anvendelse af cookies slettes som udgangspunkt når cookien bliver slettet fra din enhed, og afhænger således af den konkrete cookie. Du kan læse mere om de forskellige cookies, herunder levetiden, samt mulighederne for deaktivering mv., på vores Cookies-side:
 Cookies

2.2 Køb i webshop

Når du køber et produkt, indsamler vi en række oplysninger om dig, herunder dit navn, dine kontaktoplysninger, konto- og betalingsoplysninger samt din adresse. Formålet er, at vi kan registrere og gennemføre din ordre, samt levere det eller de produkter, du har bestilt i webshoppen. Herudover bliver oplysningerne brugt for at kunne yde support til dig samt at ordren kan bogføres i vores bogføringssystem.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen sker for at vi kan opfylde den købsaftale, du har indgået med os. Oplysninger om dig opbevares som udgangspunkt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne relaterer sig til, i henhold til de bogføringsregler, vi er underlagt, jf. bl.a. bogføringslovens kapitel 5. Øvrige oplysninger, som du giver til os i forbindelse med køb af varer i vores webshop, opbevares som udgangspunkt i 1 år fra købet.

2.3 Ved salg af dit udstyr til GreenMind

Ved vores køb af dit brugte udstyr, vil vi bede dig om navn, adresse, telefonnummer, e-mail og CPR-nummer.

Formålet med behandlingen af personoplysningerne er, at vi kan administrere kundeforholdet, herunder kontakte dig i forbindelse med eventuelle opfølgende spørgsmål, reklamationer samt vores iagttagelse af bogføringsmæssige forpligtelser og andre juridiske forpligtelser mv.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med vores køb af dit udstyr til GreenMind er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger de legitime interesser, der er nævnt ovenfor.
Oplysningerne opbevares som udgangspunkt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne relaterer sig til, jf. bl.a. Lov om bogføring kapitel 5.

2.4 Nyhedsbrev og markedsføring

Når du accepterer modtagelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale, indsamler vi dit navn og din e-mailadresse, og – i nogle tilfælde – oplysninger om, hvilke behandlinger eller produkter, du har købt, eller overvejer at købe.

Formålet med behandlingen er at kunne sende dig relevante nyhedsmails og tilbud. Retsgrundlaget for behandlingen er markedsføringslovens § 10 og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, idet vi kun udsender elektronisk markedsføring, hvis du forinden har givet dit samtykke hertil.

Vi opbevarer som udgangspunkt dine oplysninger til brug for markedsføring i 12 måneder efter vores seneste udsendelse af markedsføring, medmindre du forinden har trukket dit samtykke tilbage.

2.5 Når du kommunikerer med os

Hvis du som potentiel kunde (herunder i forbindelse med bestilling af fremvisning eller lignende), leverandør, businesspartner, eller andet kontakter os (f.eks. via e-mail eller kontakt-/tilmeldingsformularerne på vores hjemmeside) vil din henvendelse ofte indeholde personoplysninger, såsom kontaktoplysninger, din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os. I visse tilfælde kan vi også modtage lignende personoplysninger om dig fra tredjemand, f.eks. din arbejdsgiver eller et medlem af din husstand.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er for at kunne håndtere og besvare generelle henvendelser fra dig eller den virksomhed, som du eventuelt repræsenterer. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne besvare generelle henvendelser, varetage den daglige administration og relationen til vores business partnere og leverandører, og at yde kundesupport.

De personoplysninger vi behandler i forbindelse med vores generelle kommunikation med dig (såsom henvendelser via e-mail), slettes som udgangspunkt senest 12 måneder efter udgangen af det regnskabsår, hvor din seneste henvendelse er afsluttet/færdigbehandlet. Oplysninger om kontaktpersoner hos vores business partnere og leverandører slettes som udgangspunkt senest 12 måneder efter at samarbejdsforholdet er ophørt. Oplysninger, som indgår i vores regnskabsmateriale (fx fakturaer) opbevares dog som udgangspunkt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne relaterer sig til, i henhold til de bogføringsregler, vi er underlagt, jf. bl.a. Lov om bogføring kapitel 5.

3. Modtagere af dine personoplysninger

Vi sælger ikke dine personlige data til marketingsformål til andre virksomheder. Dine personoplysninger videregives dog i visse tilfælde, herunder i følgende situationer:Vi sælger ikke dine personlige data til marketingsformål til andre virksomheder. Dine personoplysninger videregives dog i visse tilfælde, herunder i følgende situationer:

 1. Til myndigheder, når loven foreskriver dette, eller ved forordninger, lovmæssige processer eller lovpligtige forespørgsler af offentlige institutioner. Det gør vi fx for så vidt angår personoplysninger, som indgår i vores regnskabsmateriale, som videregives til relevante myndigheder, herunder til SKAT.

 2. Til vores tredjepartsudbydere. Vi videregiver fx oplysninger om din brug af vores hjemmeside til tredjepartsudbydere, hvis du har givet samtykke til vores brug af tredjepartscookies på hjemmesiden. Herudover videregiver vi visse personoplysninger til betalingsservice og logistikvirksomheder ved dit køb af varer på vores webshop samt til vores databehandlere, som bl.a. hoster, udvikler, samt yder support til vores IT-systemer.4. Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere, som er beliggende i lande udenfor EU/EØS.

5. Rettigheder og klagemulighed mv.


5.1 Dine rettigheder

Du har særlige rettigheder, som hjælper dig med at kontrollere dine personoplysninger, og vi ønsker at gøre det nemt for dig at udøve disse rettigheder. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan finde vores kontaktoplysninger nederst på siden.

 1. Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Hvis du spørger os, vil vi bekræfte, om vi behandler dine personoplysninger, og såfremt vi gør dette, vil vi give dig en kopi af disse hvis du ønsker det.

 2. Ret til berigtigelse: Hvis dine personoplysninger er urigtige, unøjagtige eller ufuldstændige, har du ret til at få oplysningerne rettet.

 3. Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 4. Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 5. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 7. Retten til at trække samtykke tilbage (frameldelse af markedsføring): Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyheder eller tilbud fra os, kan du trække dit samtykke tilbage ved at framelde dig markedsføring i de enkelte e-mails, du modtager. Du kan også kontakte os direkte på de oplysninger, der fremgår nederst på siden. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling indtil tilbagekaldelsen. Din tilbagekaldelse af samtykket har derfor kun virkning for fremtiden.


5.2 Klage til Datatilsynet

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personoplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du ligeledes finder på www.datatilsynet.dk.

NB! Du kan skrive til Datatilsynet via Digital Post på Borger.dk, hvor fremsendelsen af din henvendelse sker sikkert (krypteret). Vi anbefaler, at du bruger Digital Post, hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger.

6. Opdateringer af Privatlivspolitikken

Vi vil regelmæssigt opdatere denne privatlivspolitik for at afspejle nye eller ændrede krav eller anbefalinger.

7. Kontaktoplysninger

Hvis du har nogle spørgsmål til vores privatlivspolitik, kan du kontakte vores kundeservice. Dette gælder også hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, beskrevet ovenfor. Kontakt kundeservice

Du kan også sende et brev til:
GreenMind A/S
Tempovej 31
2750 Ballerup

For at beskytte dine personoplysninger kan vi i visse tilfælde bede dig om at bekræfte din identitet, før vi kan imødekomme din anmodning. Det vil derfor være praktisk, hvis du kontakter os via e-mail, samt inkluderer en henvisning til et evt. ordrenummer eller lignende i din henvendelse.