Hvert år genereres der mere end 50 millioner ton elektronikaffald. Dette svarer til ca. 4.500 Eiffeltårne. Desværre er det kun mellem 10-15% af elektronikaffaldet der bliver genanvendt. Og ifølge FN går det kun i én retning. FN estimerer nemlig, at over 74 millioner tons elektronik vil ende som affald i 2030.

Derfor er det helt essentielt, at vi i større omfang tænker cirkulært, så vi kan mindske efterspørgsel på nyt elektronik, genbruge naturens dyrebare ressourcer og dermed reducere elektronikaffald. Det står klart, at det er en kollektiv mission der kræver politisk handling. Men du kan også starte selv. Og det gør du hos os - enten som privatperson, virksomhed eller interesseorganisation.

For de små til- eller fravalg har stor betydning. Det gælder f.eks. ved udskiftning af din telefon. Du sparer nemlig ca. 80% af en smartphones CO2-aftryk, hvis du vælger en brugt, frem for en helt fabriksny. Dette svarer til omtrent 60 kg. CO2 (Data og beregninger fra Aecorn, valideret af Grant Thornton).

Og hvad så med det store billede? Jo. Hvis alle Københavns indbyggere (1,3 mio) købte en brugt smartphone frem for en fabriksny, ville der kunne spares knapt 82.000 tons CO2. For at opveje for CO2-aftrykket på knapt 82.000 ton, kræves 150 millioner træer.

Derfor er selv små skridt, vigtige skridt! Dette gælder både, når du skal købe elektronik og afskaffe dit gamle elektronik.

Læs mere om, hvordan du køber brugt elektronik her.

Få penge for din brugte telefon og gør noget godt for miljøet

Der er en voksende bevidsthed om, hvordan man bør afskaffe sit brugte elektronik. Alligevel forsvinder brugte telefoner i skuffer, skabe eller garager - eller blev smidt i affaldsspande på vej til lossepladser eller forbrænding. På trods af deres indhold af værdifulde og genanvendelige komponenter som f.eks. guld, kobber, sølv og palladium. Men vidste du, at du faktisk kan få penge for din brugte elektronik? Vi tager f.eks. imod din brugte telefon, tablet og computer i vores fysiske butikker. Her kommer vi med en vurdering af din enhed og en pris herefter.

Læs mere om, hvordan du sælger brugt elektronik her.