GreenMind - vi tager ansvar

Hjælp os med at reducere mængden af elektronik og elektronisk affald

Hos GreenMind har vi en vision om at skabe en bæredygtig kultur, hvor genbrug og genanvendelse af elektroniske produkter er det foretrukne valg. Siden vi startede i 2009, har vi reddet over 300.000 smartphones og tablets fra at blive kasseret.

Ved at reparere dem forlængede vi elektronikkens levetid med op til flere år. Kunderne sparede sig selv for at købe en ny enhed og miljøet undgik yderligere belastning. Nu tager vi skridtet videre. Vi vil gøre virksomheden grøn fra inderst til yderst.

Følg med her på siden samt på Facebook, hvor vi løbende vil præsentere videoer, nyheder og andet spændende indhold, der italesætter, forklarer og udfordrer indsatsen for bæredygtighed.

Hvad gør GreenMind for miljøet?

Vi arbejder hele tiden hen imod at blive en mere grøn og bæredygtig virksomhed. Vi vil gerne sætte standarden for, hvordan en virksomhed i vores branche kan agere forsvarligt i forhold til miljøet.

Vi har en bæredygtig virksomhedsstrategi

Hele vores virksomhedsstrategi bygger på, at vi forlænger levetiden på elektroniske produkter, så de får et andet og tredje liv, i stedet for at blive smidt ud.
Det gør vi ved at reparere og istandsætte brugt elektronik, samt genbruge brugbare reservedele fra defekte enheder. Disse anvender vi i vores secondhand-enheder, som vi sælger i vores butikker og webshop.

Hvorfor er det vigtigt?

Når vi reparerer og genbruger elektronik, undgår vi at sætte nye varer i produktion.
Det betyder, at vi mindsker udledningen af C02, og reducerer udtømningen af jordens ressourcer. Vi sørger for at skabe en cirkulær økonomi, hvor ressourcer, som ellers ville være endt i skraldespanden, bliver en del af værdikæden og indgår i produktionen igen.

Billede 15-01-2020 kl. 12.20

Vi affaldssorterer ned til mindste stykke metal

Al elektronik som er for ødelagt til at vi kan genbruge det, får vi adskilt
og delt i fraktioner. 
Smartphones, tablets og computere indeholder metaller som lithium, aluminium, nikkel, guld, sølv og kobber, der alle er omkostningstunge at udvinde.
Derfor sørger vi for at affaldssortere disse metaller, så de kan genbruges til nye produkter.

Hvorfor er det vigtigt?

Jo mere vi kan dele elektronikken op i fraktioner, des bedre kan vi genanvende hvert et metal, som er blevet brugt før. Udvindelsen af metaller er en ressourcekrævende proces, som både forårsager store mængder af CO2, udtømning af metaller og ødelæggelse af naturområder.

Vi kører hybrid

Vi arbejder hele tiden på at omstille vores virksomhed i en mere grøn og bæredygtig retning. Vi er ved at skifte vores firmabiler ud med hybrid, el eller diesel der lever op til EUs euro 6d-TEMP norm. To af vores seneste investeringer er en hybridbil (VW Golf GTE), samt  Peugeot 308 1,5 Blue HDi, som klarede sig lige så godt som 1 gen. hybridbiler ifølge mediet “Nextgreencar” og bedre end benzin biler i DTI’s test. 

Hvorfor er det vigtigt?

Forbrændingen af fossile brændstoffer er en af de største årsager til klimaforandringerne. Vi er bevidste om at en hybridbil/dieselbil stadig benytter fossile brændstoffer. Der er dog stadig ikke klare beviser for, at elbiler forurener meget mindre end biler der drives af fossile brændstoffer, pga produktionsprocessen. Batterierne er fuld af lithium, kobolt og mangan som bliver udvundet ved minedrift der kan have miljømæssige konsekvenser for naturen.

Hybridbil
Klode - version 1 (1)

GreenMind tager socialt ansvar

Ud over at GreenMind tager ansvar for miljøet, tager vi også et socialt ansvar. Vi mener,
at alle kan bidrage til virksomheden uanset baggrund.

Vi er en ung, dynamisk og inkluderende virksomhed. Vi tror på mangfoldighed, og vores medarbejderstab består af dygtige teknikere med forskellige etniciteter. Vi har både faglærte og ufaglærte, såvel som medarbejdere i ressourceforløb.

I Danmark genererer vi rigtig meget elektronikaffald. Faktisk er vi helt oppe på fjerdepladsen, når man kigger på, hvilke lande der genererer mest elektronikaffald pr. indbygger. Derfor er det endnu vigtigere, at vi er opgaven voksen, når det kommer til at skaffe os af med elektronikaffaldet på en hensigtsmæssig måde for miljøet.

Opgaven består dog ikke kun i at bortskaffe affaldet på fornuftig vis, men også i at mindske mængden af affald ved at reducere behovet for at producere nye elektronikprodukter. Løsningen på dette er egentlig ganske enkel – det handler om at forlænge levetiden for produkter, så de får et andet og tredje liv i stedet for at ende blandt affaldet, så snart den første bruger er færdig med produktet.

Kilde: forbes.com

Hvem genererer mest elektronikaffald?

Generering af elektronikaffald pr. indbygger i 2014

Hvad koster 85 mio. ubrugte mobiltelefoner os?

I Storbritannien estimerer man, at der ligger over 85 millioner ubrugte mobiltelefoner hjemme i folks skuffer. Ved produktionen af disse telefoner er der blevet brugt flere kostbare metaller såsom guld, kobber og sølv, der alle er omkostningstunge at udvinde – både i kroner og ører, men også ift. deres effekt på miljøet. De 85 millioner ubrugte telefoner indeholder eksempelvis ca. 4 tons guld, som i folks skuffer er en tabt ressource, der vil koste over en milliard kroner og samlet 84.000 tons CO2 at producere på ny.

4 tons

guld

84 tons

CO2

1 milliard

kr

BLOG

Bæredygtighed i en mobil verden

Hvad er cirkulær økonomi for mobiltelefoner?

Du har sikkert hørt det mange gange. Men hvad betyder cirkulær økonomi helt konkret, når det relaterer sig til mobiltelefoner.

Skån miljøet og hold liv i din mobiltelefon

Det kræver mange ressourcer at producere elektronik. Derfor gør det en stor forskel, hvis livet for hver mobiltelefon forlænges.

Elektronikaffald genereret på verdensplan i 2016

trashcan-clipart-garbage-place-2

44

MILLIONER KILO

4500

EIFFELTÅRNE

8cGbe4yMi

 Kilde: klik her.

Danskerne køber ny mobil ca. hvert andet år

Procentdel som sælger deres gamle mobil videre, når de køber en ny:

13%

Kilde: meremobil.dk

Hjælp os med at øge denne procentandel, og sælg din gamle mobil til os!

Hvad så med CO2?

Det globale CO2-fodaftryk pr. indbygger i 2007

Angivet i ton pr. år. Tallene dækker alle drivhusgasser omregnet til tilsvarende CO2-udledning – såkaldte CO2-ækvivalenter.

CO2-fodaftryk pr. nye iPhone produceret

Vores mobiltelefoner vil i fremtiden komme til at stå for en stor del af verdens forurening og vil i 2020 svine mere end alverdens fly. Sådan konkluderer miljøeksperter, og mobiltelefoner bliver dermed en udfordring for klimaet i fremtiden. På verdensplan er vi begyndt at købe flere og flere mobiltelefoner. Antal mobilbrugere er steget fra 400 millioner i 2007 til 1,9 milliarder i 2015. De kommende år er der intet der tyder på, at denne stigning vil stagnere.

Tallet her på 1,9 milliarder, viser kun antallet af mobilbrugere, ikke antallet af mobiltelefoner. Mange brugere har flere mobiler, og vi bruger dem i kortere og kortere tid.

I fremstillingen af mobiltelefoner benytter man sig af en masse forskellige kemikalier og metaller. Ikke alene er mange af disse farlige for miljøet, de er også dyre og ikke vedvarende.

Kilde: tech-test.dk

Ifølge Apple har de forskellige iPhone-modeller følgende CO2-aftryk, angivet i kg.

VI SMIDER

65.000 TON

MOBILTELEFONER UD PER ÅR

kun 11% af disse telefoner bliver genbrugt

Kilde: tech-test.dk

Hvis 1 ud af 4 personer genbruger en telefon, ville det reducere drivhusgasser

SVARENDE TIL 4 MIL. BILER

Kilde: tech-test.dk