GreenMind og miljøet

Hjælp os med at reducere mængden af produceret elektronik og elektronisk affald

Hos GreenMind har vi sat os et mål. Vi vil gøre en forskel for miljøet. Siden vi startede i 2009 har vi reddet flere hundrede tusinde smartphones og tablets fra at ryge i skraldespanden. Ved at reparere dem, fik de forlænget deres levetid med op til flere år. Brugerne af enhederne var glade, vi var glade, og miljøet undgik yderligere belastning. Nu tager vi skridtet videre.

Vi vil gerne sætte standarden for, hvordan en virksomhed i vores branche kan agere ansvarligt i forhold til miljøet.

Følg med her på siden samt på Facebook, hvor vi løbende vil præsentere blog-indlæg, videoer, nyheder og andet spændende indhold, der italesætter, forklarer og udfordrer indsatsen for bæredygtighed.

I Danmark genererer vi rigtig meget elektronikaffald. Faktisk er vi helt oppe på fjerdepladsen, når man kigger på, hvilke lande der genererer mest elektronikaffald pr. indbygger. Derfor er det endnu vigtigere, at vi er opgaven voksen, når det kommer til at skaffe os af med elektronikaffaldet på en hensigtsmæssig måde for miljøet.

Opgaven består dog ikke kun i at bortskaffe affaldet på fornuftig vis, men også i at mindske mængden af affald ved at reducere behovet for at producere nye elektronikprodukter. Løsningen på dette er egentlig ganske enkel – det handler om at forlænge levetiden for produkter, så de får et andet og tredje liv i stedet for at ende blandt affaldet, så snart den første bruger er færdig med produktet.

Kilde: forbes.com

Hvem genererer mest elektronikaffald?

Generering af elektronikaffald pr. indbygger i 2014

Hvad koster 85 mio. ubrugte mobiltelefoner os?

I Storbritannien estimerer man, at der ligger over 85 millioner ubrugte mobiltelefoner hjemme i folks skuffer. Ved produktionen af disse telefoner er der blevet brugt flere kostbare metaller såsom guld, kobber og sølv, der alle er omkostningstunge at udvinde – både i kroner og ører, men også ift. deres effekt på miljøet. De 85 millioner ubrugte telefoner indeholder eksempelvis ca. 4 tons guld, som i folks skuffer er en tabt ressource, der vil koste over en milliard kroner og samlet 84.000 tons CO2 at producere på ny.

4 tons

guld

84 tons

CO2

1 milliard

kr

BLOG

Bæredygdighed i en mobil verden

Hvad er cirkulær økonomi for mobiltelefoner?

Du har sikkert hørt det mange gange. Men hvad betyder cirkulær økonomi helt konkret, når det relaterer sig til mobiltelefoner.

Skån miljøet og hold liv i din mobiltelefon

Det kræver mange ressourcer at producere elektronik. Derfor gør det en stor forskel, hvis livet for hver mobiltelefon forlænges.

Elektronikaffald genereret på verdensplan i 2016

trashcan-clipart-garbage-place-2

44

MILLIONER KILO

4500

EIFFELTÅRNE

8cGbe4yMi

 Kilde: klik her.

Danskerne køber ny mobil ca. hvert andet år

Procentdel som sælger deres gamle mobil videre, når de køber en ny:

13%

Kilde: meremobil.dk

Hjælp os med at øge denne procentandel, og sælg din gamle mobil til os!

Hvad så med CO2?

Det globale CO2-fodaftryk pr. indbygger i 2007

Angivet i ton pr. år. Tallene dækker alle drivhusgasser omregnet til tilsvarende CO2-udledning – såkaldte CO2-ækvivalenter.

CO2-fodaftryk pr. nye iPhone produceret

Vores mobiltelefoner vil i fremtiden komme til at stå for en stor del af verdens forurening og vil i 2020 svine mere end alverdens fly. Sådan konkluderer miljøeksperter, og mobiltelefoner bliver dermed en udfordring for klimaet i fremtiden. På verdensplan er vi begyndt at købe flere og flere mobiltelefoner. Antal mobilbrugere er steget fra 400 millioner i 2007 til 1,9 milliarder i 2015. De kommende år er der intet der tyder på, at denne stigning vil stagnere.

Tallet her på 1,9 milliarder, viser kun antallet af mobilbrugere, ikke antallet af mobiltelefoner. Mange brugere har flere mobiler, og vi bruger dem i kortere og kortere tid.

I fremstillingen af mobiltelefoner benytter man sig af en masse forskellige kemikalier og metaller. Ikke alene er mange af disse farlige for miljøet, de er også dyre og ikke vedvarende.

Kilde: tech-test.dk

Ifølge Apple har de forskellige iPhone-modeller følgende CO2-aftryk, angivet i kg.

VI SMIDER

65.000 TON

MOBILTELEFONER UD PER ÅR

kun 11% af disse telefoner bliver genbrugt

Kilde: tech-test.dk

Hvis 1 ud af 4 personer genbruger en telefon, ville det reducere drivhusgasser

SVARENDE TIL 4 MIL. BILER

Kilde: tech-test.dk