Ansvarlighed i forsyningskæde og drift

Vi har i GreenMind pligt til at agere ansvarsfuldt i vores drift og vi indfører løbende tiltag for at sikre at mennesker og planet ikke lider overlast som følge af vores forretning. Vi arbejder bl.a. på tiltag til at sikre at vores leverandører også agerer ansvarsfuldt ved nøje at kommunikere og afstemme vores forventninger med dem.

I den forbindelse har vi udarbejdet en Code of Conduct som udstikker vores overordnede retningslinjer og forventninger til ansvarsfuld drift hos vores leverandører såvel som hos os selv.

Se rapporten her