Betingelser

GreenMind tilbyder reparation af telefoner, tablets og computere, køb og salg af udvalgt high-end elektronik samt tilbehør til telefoner og tablets.

Om GreenMind

Hovedkontor:
Banevingen 14B
2200 København N
CVR-nr.: 33155123
Telefon: 46 97 50 50
E-mail: [email protected]

Betingelser ved reparationer

Aftaleindgåelse

Hvis en kunde ønsker at indlevere sin enhed til reparation hos GreenMind, så er der to mulige fremgangsmåder:

  • Kunden kan besøge en af GreenMinds butikker og indlevere sin enhed personligt. Her skal kunden oplyse kontaktinformationer og informationer om den enhed, som kunden ønsker repareret, herunder en udførlig fejlbeskrivelse
  • Kunden kan sende sin enhed til GreenMind med posten. Vejledning til indsendelse af enheder til reparation kan findes under punktet ”Forsendelse”

Aftalen mellem kunde og GreenMind anses som værende indgået, når GreenMind har modtaget kundens enhed.

Ved indlevering i butik aftales det altid, hvor meget reparationen vil koste. Ved diagnose vil kunden blive kontaktet for accept af reparationen inden denne påbegyndes.

På indsendte enheder repareres udelukkende de skader,som står beskrevet i følgebrevet. Andre reparationer vil kun blive udført med kundens accept.

Tilbehør ved indlevering

Ved indlevering af enheder til reparation, både ved indlevering i butik og ved indsendelse med posten, er det vigtigt, at GreenMind kun modtager den defekte enhed, og at eventuelt tilbehør i form af beskyttelsescovers, opladere etc. og SIM-kort ikke vedlægges (medmindre andet er aftalt). GreenMind kan ikke stilles til ansvar for bortkommet tilbehør.

Reparationstid

Vi bestræber os på at reparere din enhed indenfor 1-2 timer, men der kan i perioder med spidsbelastning gå længere tid. Ligeledes kan det ske, at vi ikke har reservedelen på lager, hvilket også kan forlænge reparationstiden. Du vil dog altid blive oplyst om dette, når du besøger butikken eller også kan der ringes til 46 97 50 50 for at blive stillet igennem til den pågældende butik. Ved diagnoser skal der forventes at dette kan tage fra 1-10 arbejdsdage, da vi skal bruge længere tid på test af enheden og evt. rensning. Derudover skal der påregnes yderligere 5-7 arbejdsdage, hvis det er en Apple-enhed der skal ombyttes.

Forsendelse

Kunden er selv ansvarlig for forsendelsen af sin enhed til GreenMind. Vi anbefaler, at sende enheden som pakkepost, da dette garanterer, at enheden er forsikret under fragten og ydermere kan spores via Track & Trace. Sendes enheden som et almindeligt brev, er der ingen forsikring og ej heller nogen mulighed for at spore forsendelsen – derfor frarådes dette på det kraftigste.

Tilsendte enheder bliver efter endt reparation, medmindre andet er angivet, sendt retur til afsenderadressen.

Vejledning til indsendelse af enhed med posten

Vi sender kun enheder som pakkepost og vi anbefaler på det kraftigste, at du gør det samme ved indsendelse af din enhed. På den måde er du forsikret, såfremt den ikke måtte nå frem eller forsvinde under fragten.

Se en trin for trin-guide til indsendelse af enhed til reparation her: https://greenmind.dk/forsendelse/

Anvendte reservedele

Ved udskiftning af skærm eller batteri på iPhones benytter vi i de fleste tilfælde originale Apple-reservedele leveret direkte fra Apple. Alternativt benytter vi OEM-dele (Original Equipment Manufacturer), som er reservedele direkte fra producenten. I alle tilfælde er vores reservedele af absolut højeste kvalitet, og vi yder 24 mdr. garanti på den udskiftede reservedel. På vores prislister fremgår det altid tydeligt, om vi benytter os af originale reservedele fra Apple eller OEM-dele på den pågældende model. Uanset om reservedelen er en original reservedel fra Apple eller en OEM-reservedel, udføres reparationen altid af en Apple-certificeret tekniker.

Ved reparation af andre mærker og modeller end iPhones benytter vi altid originale reservedele, hvis muligt, og alternativt OEM-dele af højeste kvalitet. Altid med 24 måneders garanti på den udskiftede reservedel.

Forbehold for manglende reservedele

Alle reparationstider er med forbehold for udsolgte reservedele. GreenMind har altid et stort lager med langt de fleste reservedele, men det kan ske, at enkelte reservedele ikke er på lager og kundens enhed derfor først kan repareres, når den pågældende reservedel er på lager igen.

Overtagelse af restgaranti og/eller resterende reklamationsret ved reparation på produkter

GreenMind overtager både resterende garanti og reklamationsret ved reparation af produkter på de vilkår, der er beskrevet nedenfor.

Vilkår for overtagelse af resterende garanti og/eller reklamationsret

I henhold til dansk købelov er produkter købt af privatpersoner og erhvervsdrivende i Danmark dækket af reklamationsretten i op til 24 måneder.

Hvis GreenMind reparerer et produkt inden reklamationsretten er udløbet, påtager GreenMind sig ansvaret for udbedring af nye fejl, der måtte opstå indtil reklamationsretten udløber.

Uagtet om produktet før reparationstidspunktet har været udsat for fysisk overlast, overtager GreenMind de resterende måneder af reklamationsretten (op til 24 mdr) på produktet. Produktet skal dog ved reparationen af en fysisk skade udbedres for alle fejl GreenMind burde finde. Den resterende periode er defineret ud fra købstidspunktet for produktet og skal dokumenteres af kunden med en gyldig købskvittering.

Skjulte fejl og defekter, der reklameres for i op til 90 dage efter GreenMinds reparation, behandles som fejl og mangler, der ikke blev observeret ved den oprindelige reparation. GreenMind forbeholder sig retten til at opkræve betaling for udbedring af disse fejl eller at tilbyde en kreditering af alle udgifter forbundet med den oprindelige reparation, hvis de samlede reparationsomkostninger ender med at overstige nyprisen på produktet. Kunden er i sin ret til at vælge at få krediteret alle reparationerne, hvis denne ikke ønsker at betale for yderligere reparationer.

GreenMind overtager kun Apple-restgaranti og resterende reklamationsret på Apple-produkter, der er blevet indleveret til reparation hos GreenMind efter d. 10. februar 2014.

GreenMind overtager kun resterende garanti og reklamationsret på produkter fra andre producenter end Apple, der er blevet indleveret til reparation hos GreenMind efter d. 24. oktober 2016.

Vilkår for overtagelse ift. “vandafvisende” produkter

Når GreenMind overtager resterende garanti og reklamationsret, er det fortsat de oprindelige betingelser fra det oprindelige købssted, der er gældende. GreenMind giver hverken bedre eller ringere betingelser end oprindeligt.

En række producenter – heriblandt Sony, Samsung og Apple – har markedsført deres produkter som “vandafvisende”, men frasiger i deres betingelser krav om dækning, såfremt produkterne udsættes for væskeskade. Det skyldes, at produkter markedsført som “vandafvisende” har en større resistens over for vand, såfremt uheldet er ude, men ikke er deciderede vandtætte og ikke kan benyttes i forbindelse med vand.

Selvom produktet er markedsført som “vandafvisende” eller lign., følger de fortsat de normale retningslinjer i henhold til købeloven og er dermed ikke dækket, hvis udefrakommende skade er påført produktet. Der ydes derfor ingen former for dækning af produkter udsat for væskeskade.

Undtagelser vedr. overtagelse af garanti og/eller reklamationsret på reparerede produkter

– Overtagelsen af reklamationsretten bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget i forbindelse med en reparation udført af en anden reparatør eller der er monteret uoriginale reservedele

– Produkter købt i udlandet er ikke omfattet af dansk købelov.

– GreenMinds overtagelse af garanti og reklamationsret bortfalder i alle tilfælde, hvis produktet GreenMind har repareret efterfølgende har været udsat for fysisk overlast eller andre udefrakommende skader (eks. væskeskade eller tab)

– GreenMinds overtagelse af reklamationsretten indbefatter ikke overtagelse af eventuelle ombytningsprogrammer eller udbedringsprogrammer leverandøren måtte indføre for at ombytte eller udbedre enheder, der er ramt af en fabrikationsfejl. Endvidere dækker GreenMind ikke generelle fabrikationsfejl, uanset om den generelle fabrikationsfejl er blevet anerkendt af leverandøren eller ej

– GreenMinds overtagelse af garanti og reklamationsret gælder kun selve enheden – en telefon, tablet eller mp3-afspiller – og ikke andet tilbehør (hovedtelefoner, oplader etc.), som fulgte med ved det oprindelige køb

24 mdr. garanti på selve reservedelen

GreenMind yder 24 mdr. garanti på selve reservedelen, vi har udskiftet.

Garantien dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler skal meddeles GreenMind inden for rimelig tid efter, at fejlen eller manglen er opdaget.

Priser og betaling

Alle priser på greenmind.dk er opgivet i DKK og er inklusiv afgifter og moms.

Betaling kan ske med kontanter eller betalingskort i alle GreenMinds butikker.

I butikkerne og på greenmind.dk kan følgende betalingskort benyttes: Dankort, Visa/Dankort, Visa Electron, Visa, MasterCard, American Express.

Backup af data

Kunder er selv ansvarlige for at tage backup af deres data inden en enhed bliver indleveret til reparation. GreenMind bestræber sig altid på, at bevare alt data på kunders enheder, men kan ikke gøres ansvarlig for tab af data i forbindelse med en reparation.

Persondata

Læs om GreenMinds persondatapolitik her: https://greenmind.dk/persondatapolitik

Fortrolighed

Ved reparation af kunders enheder har GreenMinds teknikere adgang til fortrolige oplysninger og derfor er alle medarbejdere hos GreenMind underlagt tavshedspligt.

Betingelser ved tilmelding til GreenMind Academy kursus

Nedenstående betingelser er til enhver tid gældende ved tilmelding og deltagelse på kurser gennem GreenMind Academy.

GreenMind er berrettiget til, uden varsel, at ændre betingelserne. De gældende betingelser vil altid være at finde på https://greenmind.dk/betingelser/.

Disse generelle vilkår og betingelser er gældende for alle forbrugere, der tilmelder sig et kursus hos GreenMind Academy, som er ejet af GreenMind ApS.

Betaling

Betaling for kursusdeltagelse foregår med betalingskort udelukkende via greenmind.dk. Greenmind.dk accepterer følgende betalingskort: Dankort, Visa/Dankort, Visa Electron, Visa, MasterCard, American Express. Alle kortbetalinger varetages af Bambora A/S, og kortoplysninger sendes med SSL-kryptering. Kortoplysninger bliver ikke gemt på vores servere, men derimod sendt direkte videre til Bambora A/S. Alle priser på greenmind.dk er opgivet i DKK og er inklusiv moms.

Betaling ved faktura foregår via CVR-nummer og er udelukkende forbeholdt erhvervskunder.

Afbestilling

Ved afbestilling og dermed aflysning af din kursusdeltagelse gør følgende bestemmelser for refusion sig gældende:

Afmeldingspolitik

  • Senest 30 dage før kursusstart = 100 % refusion
  • Senest 14 dage før kursusstart = 50 % refusion
  • 0 – 14 dage før kursusstart = 0% refusion

Sygdom

Ved sygdom gælder samme betingelser som ved normal afbestilling. Ovenstående bestemmelser for refusion gør sig således også gældende i tilfælde af sygdom.

Aflysning af kursus ved for få tilmeldte

GreenMind ApS forbeholder sig retten til at aflyse ethvert planlagt kursus, såfremt minimumskravet på 5 kursister ikke er nået. Såfremt et kursus aflyses af GreenMind ApS, vil kursister, der har betalt for kurset, modtage fuld refusion af det betalte beløb.

GreenMind ApS fraskriver sig alt ansvar for refusion af eventuelle andre udgifter, som hotelophold, transport og lignende, forbundet med deltagelse på et af GreenMind Academys kurser. GreenMind ApS hæfter udelukkende for kursets pris.

Aflysning af kursus ved andre årsager end for få tilmeldte

GreenMind.dk forbeholder sig retten til at aflyse kurser ved opstået sygdom hos personalet, skade på ejendom samt ved force majeure.

Klageadgang

Ønsker du at klage over dit forløb eller over kursets indhold bedes du rette henvendelse til [email protected]. Du bedes inkludere info om dato for kursus, navn på instruktør samt en begrundet forklaring på forløbet, der klages over. GreenMind ApS vil internt behandle klagen og på baggrund af denne vurdere retten til eventuel refusion. Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. GreenMind vil som udgangspunkt altid følge afgørelser fra Nævnenes Hus.

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – https://ec.europa.eu/odr

Betingelser ved køb og salg på webshop

Nedenstående betingelser er til enhver tid gældende ved køb og salg online på www.greenmind.dk.

GreenMind er berettiget til, uden varsel, at ændre betingelserne, og de gældende betingelser vil altid være at finde på https://greenmind.dk/betingelser/

Disse generelle vilkår og betingelser er gældende for alle forbrugere, der afgiver en ordre på www.greenmind.dk, som er ejet af GreenMind ApS.

Betaling

Betaling på webshop og i butikker kan gennemføres med følgende betalingskort: Dankort, Visa/Dankort, Visa Electron, Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, Maestro og JCB. Det er desuden muligt at betale med Mobilepay.

Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes. Vi opkræver ikke kortgebyrer.

Alle kortbetalinger varetages af Bambora A/S, og kortoplysninger sendes med SSL-kryptering. Kortoplysninger bliver ikke gemt på vores servere, men sendes derimod direkte videre til Bambora A/S. Alle priser på greenmind.dk er opgivet i DKK og er inklusiv moms.

Telefoner, tablets og computere sælges efter de særlige regler for brugte varer, jf. momslovens kapitel 17. Køber kan derfor ikke fradrage købsmoms.

Priser og tilbud

Alle priser på produkter i webshoppen gælder kun ved køb i webshoppen, medmindre andet er anført.

Levering og fragt

Vi bestræber os altid på at levere bestillinger på webshoppen så hurtigt som muligt. Som oftest afsendes bestillinger inden for 1-3 hverdage. Nogle varer sendes dog fra fjernlager inden for 4-7 hverdage. Der kan også være varer, som viser sig at være udsolgt efter bestillingen er foretaget. I disse tilfælde vil du blive kontaktet med information om den forventede leveringstid og tilbud om alternative lign. varer. Som udgangspunkt bliver alle bestillinger forsøgt leveret til den angivne adresse og derefter lagt til afhentning i den nærmeste pakkeshop, hvis der ikke var nogen hjemme.

Vi sender med GLS eller Post Nord. Fragtprisen er 39 DKK.

Ved køb over 500 DKK er fragten gratis.

Du kan også vælge gratis fragt ved afhentning i en af vores butikker.

Fortrydelsesret

Der er 14 dages returret på varer købt i webshoppen. De 14 dage regnes fra den dag ordren er modtaget. Ønsker du at benytte din returret, skal du, inden 14 dage fra modtagelsen, give os skriftlig besked. Det gør du ved at udfylde den fortrydelsesformular, som du får tilsendt på mail sammen med din ordrebekræftlse og sende den til os på mail på [email protected]. Du kan også finde fortrydelsesformularen her: https://www.emaerket.dk/external-files/pdf/standardfortrydelsesformular.pdf. Herefter skal du afvente at modtage fragtlabel samt evt. fragtemballage, som du kan indsende din enhed med. Du skal returnere varen senest 14 dage efter, du har givet besked til os om fortrydelse af købet.

Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt i én ordre. Bemærk at du ikke får fragtomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb.

Du kan ikke fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os besked pr. mail.

Ved køb af varer i vores fysiske butikker er der ingen fortrydelsesret.

Returnering ifm. fortrydelsesret

Ved henvendelse fremsender vi fragtlabel samt evt. fragtemballage, således at fragtomkostningerne er dækket. Inden 14 dage fra modtagelse af fragtlabel samt evt. fragtemballage fra os, skal du sende varen retur. Du er selv ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind under fragten.

Bemærk også, at forsendelsen ikke må afleveres i en postkasse. Den skal afleveres direkte i en pakkeshop således, at den er forsikret. Du skal kunne fremvise en kvittering på afsendelse af pakken.

Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug. Ved køb af varer i brugt stand gælder, at enheden skal returneres i samme stand som den blev solgt i.

Returnering af panzerglass

Ved returnering af panzerglass skal du være opmærksom på, at vi kan værdiforringe med op til 100%, hvis panzerglasset ikke sendes tilbage i ubrudt emballage.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Fortryder du dit køb, så får du som udgangspunkt udbetalt samme beløb, som du har indbetalt til os. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne ved tilbagebetaling. Hvis du benytter din fortrydelsesret bedes du benytte det fragtlabel og evt. fragtemballage, som vi fremsender til dig ved henvendelse. Vælger du at indsende varen for egen regning, så dækker vi ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for levering med PostNord som forsikret pakke. Du skal kunne fremlægge kvittering på dine omkostninger til fragt.

Pengene vil blive refunderet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget varen retur fra dig. Tilbagebetalingen vil blive gennemført med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur.

Reklamation

Vi yder 24 måneders reklamationsret i henhold til købeloven. Reklamationsretten omfatter mangler, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse eller vold. Reklamation over fejl og mangler skal meddeles til os inden for rimelig tid, efter fejlen eller manglen er opdaget eller burde være opdaget. Alle følgeskader sket i forbindelse med fortsat brug efter fejlen er opstået, vil ikke være dækket af reklamationsretten. I forbindelse med reklamationssager bedes du indlevere varen i en af vores butikker eller henvende dig til os med henblik på at få tilsendt fragtlabel, således at fragtomkostningerne er dækket af os. Bemærk at forsendelsen ikke må afleveres i en postkasse. Den skal afleveres direkte på posthuset således, at den er forsikret, og du skal kunne fremvise en kvittering på, at den er afleveret.

Garanti

Ved køb af secondhand elektronik yder vi 3 års garanti. Garantien betyder, at ”formodningsreglen” gælder i de første 36 måneder i stedet for kun de første seks måneder, som er sikret af reklamationsretten.

Ved salg af enhed til GreenMind

Salg af smartphone eller tablet til GreenMind foregår ved, at kunden anmoder om et pristilbud på webshoppen eller i en af vores butikker.

Salg via webshop:

Du opretter en sag via salgsmodulet, og ud fra dine oplysninger vises en købspris. Når vi modtager enheden, så vil vi gennemgå den og sende dig et endeligt tilbud på opkøb. Vi skal bruge godkendelse fra dig på dette tilbud, før vi gennemfører transaktionen. Vi overfører pengene til den angivne bankkonto inden for 1-2 hverdage efter accept af vores opkøbstilbud.

Vores tilbudte opkøbspris kan variere fra den vejledende pris på vores hjemmeside. Vi forbeholder os retten til at afvise at købe enheder.

Salg via butik:

Du henvender dig i en af vores butikker og får et købstilbud på din enhed. Accepterer du dette tilbud, så overfører vi pengene til den angivne bankkonto inden for 1-2 hverdage.

Persondatapolitik

Ingen personlige oplysninger, der registreres af os bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjepart. Alle informationer opbevares og behandles efter gældende lovgivning om persondata og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos GreenMind.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke benytte dem til egne formål. Vi samarbejder udelukkende med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Ved køb og salg på webshoppen udbeder vi os en række kontaktoplysninger om dig, heriblandt navn, telefonnummer e-mailadresse og fysisk adresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne lagres elektronisk hos GreenMind og gemmes i fem år, jf. bogføringsloven, i ikke-krypteret form.

Den dataansvarlige er GreenMind ApS, Banevingen 14B, 2200 København N.

Oplysninger afgivet til GreenMind videregives eller sælges på ingen måde til tredjepart, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos GreenMind har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til GreenMind via [email protected].

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til på [email protected]. Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. GreenMind vil som udgangspunkt altid følge afgørelser fra Nævnenes Hus.

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – https://ec.europa.eu/odr